counter

Advertisement - Continue reading below

Definition of "sudate" []

  • To perspire, to sweat. (verb)

Wiktionary.org : Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Use "sudate" in a sentence
  • "Leopardi spoke of le sudate carte, his laborious pages: a theory of composition."
  • "The beach towel present protect your yoga mat from sudate and furnish a non mistake organ."
  • "Grosimea stratului de bronz variază între 3 şi 13 cm. Din cauza dimensiunilor mari, statuia a fost realizată din 30 de bucăţi separate, sudate între ele prin armături interioare."