Advertisement - Continue reading below

Definition of "och" []

  • An expression of anger, frustration, surprise (interjection)

Wiktionary.org : Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Use "och" in a sentence
  • "Det intressanta dock, är en del kontroversiella tankar om hur universitet och akademi borde fungera istället."
  • "Förgiftar dem mig så hivas en tillbaka och man går in i gasen och hör det älskade ljudet av kulan från bössan ..."
  • "Efter avslutad kurs skall du kunna beskriva grundläggande marknadsföringsteori, marknadsföringens roll och funktion i företag och samhälle, samt analysera företagets omvärld, aktörer, strategi och taktik för både varor och tjänster, för industri och konsumenter."