Advertisement - Continue reading below

Definition of "het" []

  • Heterosexual. (noun)
  • Heterosexual. (adjective)
  • Simple past tense and past participle of heat. (verb)
  • Heated. (adjective)

Wiktionary.org : Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Use "het" in a sentence
  • "In Weiner's Jewish tradition, the word most commonly translated as "sin" is the Hebrew word "het," a term that means, essentially, to "miss the mark.""
  • "Ik ben meerdere malen om de kaap gezeild, ook jachten afgeleverd aan klanten in het caribisch gebied."
  • "Het hele leerplicht gedoe .. daar gaat het natuurlijk eigenlijk niet om, het is een manier om haar rechterlijk tegen te houden en te behoeden voor de echte gevaren."
Words like "het"