counter

Advertisement - Continue reading below

Definition of "bayan" [bayan]

  • A type of chromatic button accordion developed in Russia in the early 20th century and named after 11th-century bard Boyan. (noun)

Wiktionary.org : Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Use "bayan" in a sentence
  • "The opening of the next piece, a concerto from 2009 for a Russian form of accordion called the bayan, was as deeply serious as Prokofiev's was light."
  • "Feb 3rd, 2010 at 11: 01 am buu: interestingly enough, my coworkers and i ate at bayan on friday."
  • "Glen Beck begrudges $ 5 million sa isang taon upang protektahan ang endangered dagat Minahal dahil sila ay hindi bahagi ng sariling bayan seguridad at nangangailangan ng isang pang-internasyonal na pagsisikap na mapangalagaan ang mabisa."
Words like "bayan"
adamson
anim
casamahan
cta
ganda
hayop
ilang
kanilang
lola
sebastian
ynfierno
poeh