Advertisement - Continue reading below

Definition of "yeo" []

  • A stream or ditch (noun)
  • A ewe (noun)

Wiktionary.org : Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Use "yeo" in a sentence
  • "As U Pil-yeo hands a cup to an officer, her thoughts turn to the missing South Korean sailors."
  • "Cho-kyon eul bal gyeon ha gi wi ha yeo in guen an ae kolrokago essumnida, Kim replied when she did."
  • "Magareng ga tše dingwe, re swanetše go bona gore re dula re sekegela batho tsebe, gore ka mehla re ikarabela go dinyakwa tša bona le go ba hlohleletša gore ba be bahlabanedi ba kago leswa le tlhabollo yeo re bolelago ka yona go Lengwalo la rena la Dikgetho tše fetilego."