Advertisement - Continue reading below

Definition of "marami" [marami]

  • A crawfish-like crustacoan of the genus Astacopsis, found in Australia. (noun)

The Century Dictionary (Public Domain)

Use "marami" in a sentence
  • "Kahit siguro magpose o ngumiti o mag bad finger siya sa harap ng marami ay magpapalakpakan pa rin ang mga kongresista."
  • "Tapos pag kampanya, siyempre kahit papaano marami ding tumutulong sa atin."
  • "Kung baga, hinusga ka ng buo ng mga ilan sa menorya base lang sa sinulat mo noong mga nakaraang araw, at sinasabi na nila na ikaw ay "ganito" o ikaw ay "ganoon", at 'di ka na nila rinerespeto, babasahin, o susundan, pero 'di naman nila binibigyang konsiderasyon o atensyon ang mas marami mong nagawang mabuti sa mga nakaraan mong blog entry. 'di naman ata balanse 'yan; 'di naman ata tama."