counter

Advertisement - Continue reading below

Definition of "zenu" []

  • The goitered antelope, or yellow goat, Procapra gutturosa. See dzeren. (noun)

The Century Dictionary (Public Domain)

Use "zenu" in a sentence
  • "We need to see some one anakuwa fired kwa uzembe uliotokea roho ya mtu ina thamani kubwa sana sasa uzembe wenu mmesababisha watu kupoteza maisha wengine viungo alafu hao majeruhi mtawaangalia kwa miezi mitatu tu mtaendelea na shughuli zenu na hivi 2010 inakaribia dah …."
  • "Bwaya amekuwa mstari wa mbele kufufua jumuwata lakini bado tunahitaji nguvu zenu."
  • "To the people who have lost their relatives, to a mourning nation, we say, "Sulani ezonyembezi, nithathe izikhali zenu siye phambili"."