counter

Advertisement - Continue reading below

Definition of "waa" []

  • An obsolete form of woe. (noun)

The Century Dictionary (Public Domain)

Use "waa" in a sentence
  • "Alaila, ala ae la ua Makaula nei, e hooiho ana ka waa i Oahu nei."
  • "Ia wanaao ana ae, loaa ia laua ka waa e holo ai i Lanai, a kau laua malaila a holo aku la, a ma Maunalei ko laua wahi i noho ai i kekahi mau la."
  • "Hoohuli ae la na mea waa i ka waa i hope a holo i Oahu nei; ia manawa a ka waa e hoi hope nei, hoohuoi iho la ka Makaula i ka pa ana a ka makani ma kona papalina, no ka mea, ua maopopo ia ia kahi a ka makani i pa ai i ka holo ana mai Oahu aku nei manao iho la oia, ma kai mai ka makani e pa nei."
Words like "waa"
hoailona
honua
hookuu
iuka
kahakai
kaumaha
kokoolua
maikai
ohu
okoa
pae
penei
pinepine
wanaao
ipu was