counter

Advertisement - Continue reading below

Definition of "hende" [hende]

  • Near, close at hand, handy. (adjective)
  • Courteous, gracious. (adjective)

Wiktionary.org : Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Use "hende" in a sentence
  • "-- i.e. he was a countryman of our own. "hende" = near, urbane. gentle."
  • "Hun mener også, at jeg burde have talt med hende, inden jeg offentliggjorde indlægget, så hendes version kunne skrives ind i teksten."
  • "Og leder de trofast, haender det nemt at det findes af ham eller hende."