counter

Advertisement - Continue reading below

Definition of "ako" []

  • A liquid measure used in Hungary, equal to about 18 ½ gallons. (noun)

The Century Dictionary (Public Domain)

Use "ako" in a sentence
  • "Syempre todo kaba ako dahil feeling ko ay tatadtarin ako ng mga tanong ni Sir Geneveo na-out of this world."
  • "Nagsawa na rin ako sa kakatambay so nung bandang hapon umuwi ako at binasa ko lahat ng libro namin dito."
  • "Pagkagising na pagkagisig ko eh kumain ako tapos natulog na yung mga tao sa bahay namin."
Words like "ako"
alam
bigla
eto
iyong
kasi
kung
lahat
mga
naman
naunang
siya
wala