Advertisement

Definition of "yari" []

  • A spear used in martial arts, of various sizes. (noun)

Wiktionary.org : Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Use "yari" in a sentence
  • "Morsels of delicousness began to appear regularly, but hungry as kitty may have been, Samurai Tiger kept her safe by ignoring them, destroying them, or marking them with the yellow stroke of her powerful yari."
  • "Male pantalong yari sa kambas may fantastically kumplikadong genitalia, na mayroon nagbago sa pagtawid ang mga komplikadong vaginal canals ng babae pantalong yari sa kambas, na nagbago hugis tribuson bilang tugon sa lalaki pantalong yari sa kambas na makatawag pansin sa sapilitang pagsasama."
  • "Kung tatanggalin namin na lumubog at sa mga "ilang moccasins tubig," at pagkatapos din namin na alisin ang mga pamilya ng mga raccoons na kinuha up paninirahan doon, ang Carolina raptors, falcons, herons, pantalong yari sa kambas, at frogs na shelter doon."