Advertisement

Definition of "xem" []

  • Object-case of xe. (pronoun)

Wiktionary.org : Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Use "xem" in a sentence
  • "Standard-hành hệ thống tàu Cruzing Sol Trước khi tôi đổi nó để xem xét tất cả các mát và các công cụ"
  • "Trò chơi sẽ mở ra với bạn đứng trong một phòng tại một starbase, nơi bạn có thể xem một trận chiến đang được tiến hành giữa Borg, một nền văn minh ngoài hành tinh hive tâm trí, và Liên đoàn tàu."
  • "Khi thiết kế một dịch vụ internet đó là hiệu chỉnh bởi một đám đông vô danh rộng lớn, họ đang cho thấy một đám đông ngẫu nhiên của con người là một sinh vật với một điểm chính đáng của người xem."