Advertisement - Continue reading below

Definition of "valla" []

  • Plural of vallum. (noun)

The Century Dictionary (Public Domain)

Use "valla" in a sentence
  • "El desalmado wow, valla neutralidad de GVO estan igual que CNN"
  • "Kurilane on sinna pühakotta maetud loe: vangistatud ning karta on, et see pahade kamp oma tegvusega võib ka muistse kurjuse valla päästa."
  • "S.t. kui see on üritus, mis toob kokku mingi valla või maakonna käekäigust siiralt huvitatud isikud, siis ma lausa soovitaksin neil moodustada valimisliidud ning kohalikke volikogudesse kandideerida - sest just sealses poliitikas saab konkreetseid projekte omaenda elukeskkonna jaoks ellu viia."