Advertisement

Definition of "ua" [ua]

  • Ukraine

www.Collinsdictionary.com (c) HarperCollins Publishers Ltd 2016

Use "ua" in a sentence
  • "Pela i hoao liilii ai na hoailona iloko o na la elima, a i ke ono o ka la, kui ka hekili, ua ka ua, kaikoo ka moana, waikahe ka aina, olapa ka uwila, uhi ka noe, pio ke anuenue, ku ka punohu i ka moana."
  • "Mamua o ka holo ana, olelo aku ka wahine ia Aiwohikupua, "Ke holo pu nei kakou, e hookaawale mai ko'u wahi, kaawale aku ko olua wahi, aole o na kanaka, ua akaka ko lakou wahi, mai hoopa mai oukou ia'u, aole hoi au e hoopa ia oukou a hiki wale i Kohala, e noho maluhia loa kakou a pau.""
  • "Aka, he mea haohao nae ia i kona mau hoa ka uwe ana, a ua akaka kana kauoha "ua pono ole, laua.""
  • "Aka, he mea haohao nae ia i kona mau hoa ka uwe ana, a ua akaka kana kauoha "ua pono ole, laua.""