Advertisement

Definition of "sette" [sette]

  • An obsolete form of set. (noun)

The Century Dictionary (Public Domain)

Use "sette" in a sentence
  • "Take þe neþ {er} 2 toward þe ryȝt side, &  sette it eueɳ vnd {er} þe 4 of þe hyer nounb {r} e, & ant {er} y all {e} þe figures þat comes aft {er} þat 2, as þus; sette 2 vnd {er} þe 4. þen sett þe figur {e} of 3 þ {ere} þat þe figure of"
  • "Italiano · Ecuador: le isole Galapagos in lizza per le "nuove" sette meraviglie del mondo"
  • "I stedet for å gi disse nye jobbene til hvit arbeiderklasse mennesker ny verdensorden-EU-regjeringer har valgt å gi nye arbeidsplasser til “nye verdensorden” - innvandrere, og på denne måten sette hvite arbeiderklassen ut av samfunnet."