Advertisement

Definition of "sa" []

  • Saudi Arabia

www.Collinsdictionary.com (c) HarperCollins Publishers Ltd 2016

Use "sa" in a sentence
  • "Slide 33: akhenaton  Nagpatupad ng Monotheism (pananalig sa iisang Diyos)  Pagsamba kay Aton  ­sa statuette na ito ipinakikita si Nefertiti­ (asawa ni"
  • "In Japanese numerology, the number 389 bears a phonetic resemblance to the word sa ba ku “desert”."
  • "Hindi bibihirang nasasaksihan mo sa tuwi-tuwina, ang sumasalamin sa dahop na buhay at pagkabalisa hindi minsan lamang na masusulyapan ang pagdaralita, at nakalulunos na tanawing minsan doon ka nagmula."
  • "In Japanese numerology, the number 389 bears a phonetic resemblance to the word sa ba ku “desert”."
  • "Hindi ako maka log-in sa FTP para mabago yung index. php file ko."