Advertisement - Continue reading below

Definition of "nga" []

  • A combat support agency that provides geographic intelligence in support of national security (noun)

WordNet. Princeton University. 2010.

Use "nga" in a sentence
  • "Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon ko lang ulit naalala na may expression nga palang "titi mo may asin"."
  • "Baka nga naman mawalan siya ng kliyente dahil nagpapahula sa kanya ang mga artistang ito at baka ang iba riyan ay sinabihan niyang mananalo."
  • "Sa isang normal na sitwasyong ang mga pulis at iba pang opisyal ng pamahalaan ay may tiwala ng mamamayan, siguro'y hindi masyadong aalma ang karamihan at baka nga boluntaryo pa nilang ibigay ang mahahalagang impormasyong kailangang malaman."