Advertisement

Definition of "mig" []

  • Any of various types of Russian and former Soviet fighter aircraft (noun)

www.Collinsdictionary.com (c) HarperCollins Publishers Ltd 2016

Use "mig" in a sentence
  • "Hmmm, vad kan jag dela av mig för nyttigheter under nästa vecka tro?"
  • "I al mig, tot el programa funcional de la Biblioteca, sempre orientat cap al nord i cap a la llum."
  • "Jag har i egenskap av halv armenier och halv kurd sedan en tid tillbaka identifierat mig med Aram som fungerat som en brobryggare mellan det kurdiska och det armeniska folket."