Advertisement

Definition of "limbi" [limbi]

  • Plural of limbus. (noun)

American Heritage(R) Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright (c) 2011 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

Use "limbi" in a sentence
  • "Astfel orice formă a creştinismului care pare a se axeze exclusiv pe preservarea sensului vechi, pe păstrarea formelor vechi, a pierdut impulsul spre întrupare şi traducere care a îndrumat misiunea creştină de-a lungul secolelor şi de asemenea a pierdut raţiunea atât a compoziţiei Evanghelilor în greacă, cât şi a traducerii lor în nenumărate limbi între care şi română."
  • "[Musical excerpt -- "siam nimbi volanti dai limbi, nei santi"]"
  • "Capfuta 2-fperma Sia - mina margini limbi co roUae ioferta - denUUa."
Words like "limbi"