Advertisement

Definition of "kayo" []

  • Sports A knockout in boxing. (noun)
  • Sports To knock out. (verb-transitive)
  • Slang To put out of commission. (verb-transitive)
  • Another term for knock out (verb)

American Heritage(R) Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright (c) 2011 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

www.Collinsdictionary.com (c) HarperCollins Publishers Ltd 2016

Use "kayo" in a sentence
  • "Bumabagsak ang Mayon koooo! ... reynz: hahaha takot lang nilang maghubad ako pag di nila binoto ang mayon hehehe an2nette: Hi! natumbok mo mahal na reyna, sige, abangan ko ang bago mong niluluto, wag yong hilaw ... reynz: hoy! ano ba? hahaha! ba't ako ok naman dito! baka kayo dyan sa China at Pinas lang hahaha! ... reynz: NAKNAMPUCHAAAA!!! hahaha!"
  • "Drgnan and Jasper had reached the edge of the ring of guards when they ran into Taylor Quizmo, Secret Agent, who was trying to kayo Resistance fighters with darts from his cell phone."
  • "Tanong para sa lahat, isipin niyo ang isang importanteng pagkakataon sa inyong buhay, kayo ba talaga ang nag-desisyon, sinunod niyo lang ba ang sabi ng ibang tao o nagising na lang kayo isang araw at nalamang may nag-desisyon na pala para sa inyo?"