Advertisement

Definition of "kailan" []

  • A long, blue-green vegetable that is a varietal of the species Brassica oleracea, with thick, glossy stems and leaves typically eaten in Chinese and particularly Cantonese cooking. (noun)

Wiktionary.org : Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Use "kailan" in a sentence
  • "Hindi ko alam kung kailan ito went up, ngunit natagpuan ko ang tanong Edge taunang para sa 2,009: Ano ba ang Palitan ang lahat ng bagay?"
  • "Inilalaan ng Langis sa Gulpo ibigay sa amin ang isang ideya ng kung ano ang mga kompanya ng langis ay paghahabol upang malaman kung kailan sila sa wakas gawin galugarin."
  • "Siguro sa ibang araw kung kailan ako got $ 10k sa bahagi na may."