Advertisement

Definition of "kaikai" []

  • Feasting. (noun)
  • A feast; food (noun)

The Century Dictionary (Public Domain)

www.Collinsdictionary.com (c) HarperCollins Publishers Ltd 2016

Use "kaikai" in a sentence
  • "A hala ka puupuu a Ihuanu, e waiho koke ae ana o Aiwohikupua i kana puupuu, ku no i ka houpo, hula ma ke kua; ia manawa, kaikai ae la o"
  • "A na keia kuko, kaikai kino houia mai la oia mai luna mai e halawai hou me Laielohelohe."
  • "There shall be no growling about the kaikai, which will be above allowance."