Advertisement

Definition of "kahawai" []

  • A fish, Arripis Salar, the salmon of Australia and New Zealand. (noun)
  • A large food and game fish of Australian and New Zealand coastal waters, Arripis trutta, that is greenish grey to silvery underneath and spotted with brown: resembles a salmon but is in fact a marine perch (noun)

The Century Dictionary (Public Domain)

www.Collinsdictionary.com (c) HarperCollins Publishers Ltd 2016

Use "kahawai" in a sentence
  • "Ia wa a lakou e ku la me Laieikawai, lulu ka makani, malu ka la, kaikoo ke kai, pualena ka moana, hoi ka waikahe o na kahawai a paa i na kumu wai, aole he puka wai i kai."
  • "The two most beneficial types of omega-3 - eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid, or EPA and DHA - are concentrated in very oily coldwater fish such as salmon, sardines, tuna, kahawai, trevally and herrings."
  • "Ke kali nei kekahi mau 'ohana' o ke kau 'ana o ka' ōlelo ho'oholo ma kekahi hihia e noi 'ia ana ka ho'iho'i' ia o ka wai i kekahi mau kahawai he 19 o"