Advertisement

Definition of "jeg" []

  • Alternative form of jig. (noun)

Wiktionary.org : Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Use "jeg" in a sentence
  • "Samtidig er det institut som jeg tilhører, likesom den hele fredsprisinstitusjon, en del av den svenske Nobelstiftelse, som i administrativ og økonomisk henseende er en enhet og som eier bygningen med biblioteket og alt forøvrig som vi funktionærer her arbeider med."
  • "Med hensyn til det spørsmål at De skal representere Nobelkomitéen kan jeg kun bede Dem være så venlig at henvende Dem til den svenske generalkonsul for at erfare Nobelstiftelsens standpunkt ."
  • "Rrrr min matt jeg hooker opp til de foran min et og gå ut til Loch Ness og rattmonterte ut og knytte min første mate opp og smide ham over bord og bruk for bait og når Nessy kommer opp uppsving der squirts blod og deretter id få det montert."