Advertisement

Definition of "espec" [espec]

  • An abbreviation of especially. (noun)

The Century Dictionary (Public Domain)

Use "espec" in a sentence
  • "Es tracta d’una App de Facebook, Selective Twitter Status, i que en línies generals parteix d’una idea molt simple: permetre actualitzar el teu mur de Facebook des de Twitter, i a més fer-ho d’una manera selectiva a partir d’una hashtag específica."
  • "Similarly, Secretary Clinton's ongoing 7-country, 11-day trek across the continent will hit the democracy promotion theme, espec ..."
  • "There are some beautiful moments, and I think the girls will take a liking to the Wild Things, espec."