Definition of "waa" [waa]

  • (noun) An obsolete form of woe.

Use "waa" in a sentence

  • "Alaila, ala ae la ua Makaula nei, e hooiho ana ka waa i Oahu nei."
  • "Ia wanaao ana ae, loaa ia laua ka waa e holo ai i Lanai, a kau laua malaila a holo aku la, a ma Maunalei ko laua wahi i noho ai i kekahi mau la."
  • "Hoohuli ae la na mea waa i ka waa i hope a holo i Oahu nei; ia manawa a ka waa e hoi hope nei, hoohuoi iho la ka Makaula i ka pa ana a ka makani ma kona papalina, no ka mea, ua maopopo ia ia kahi a ka makani i pa ai i ka holo ana mai Oahu aku nei manao iho la oia, ma kai mai ka makani e pa nei."

Words like "waa"

SUBSCRIBE TO WORD OF THE DAY